จับตานโยบาย EU

แอฟริกาและเอเชียใต้มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด

article thumbnail ตามที่ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป...
+ อ่านข่าวนี้

สถานการณ์ราคาปลาทูน่าและอุตสาหกรรมผลิตปลาทูน่ากระป๋อง

article thumbnail ตามที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสินค้าประมง โดยได้รายงานให้ทราบมาตามลำดับแล้วนั้น...
+ อ่านข่าวนี้

บทความอื่นๆ

จับตากระแสสิ่งแวดล้อม/CSR

ข่าวสารจากประเทศยุโรป

เศรษฐกิจกรีซในรอบปี 2555

article thumbnailในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกปีที่ยากลำบากสำหรับประชาชนกรีซทั่วไป...
+ อ่านข่าวนี้

 

สถานการณ์ผักไทยไปอียู Update: Thai Vegetable Export to the EU

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net

article thumbnailสำหรับท่านที่ติดตามเว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ขณะนี้เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net ค่ะ   
+ อ่านข่าวนี้

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net

article thumbnailสำหรับท่านที่ติดตามเว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ขณะนี้เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net ค่ะ 
+ อ่านข่าวนี้

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net

article thumbnailสำหรับท่านที่ติดตามเว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ขณะนี้เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net ค่ะ  
+ อ่านข่าวนี้

บทความอื่นๆ

  กฏระเบียบมาตรฐาน EU

  EU ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมในเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงเชือด

  article thumbnail สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบใหม่เพื่อควบคุมการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี ซึ่งได้แก่  กฎระเบียบ   ...
  + อ่านข่าวนี้

  EU ประกาศรายชื่อหน่วยงาน CA และ CB ในการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ครั้งที่ ๓

  article thumbnail ด้วยในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทางสหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 125/2013 of 13 February 2013...
  + อ่านข่าวนี้

  บทความอื่นๆ

  ค้าขายส่งออก

  งานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเบลเยียม 'Brussels Holiday Fair 2013'

  article thumbnailงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเบลเยียม 'Brussels Holiday Fair 2013' หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ 'Salon des Vacances'...
  + อ่านข่าวนี้

  จับตา ASEAN-EU FTA

   

  ThaiEurope

   

  Monitor EU Environment Regulations

  Syndicate

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บ